Länk till frågor


Saskia 

en tjej som mig

Om mig

Brink

den svenske slavkaptenen

Jag arbetade flera somrar på koloni för rörelsehindrade barn när jag var yngre. Vi hade många barn med cp-skador och de kom att beröra mig starkt. Min plan blev därför att bli lärare för rörelsehindrade barn och ungdomar. Jag började utbilda mig till lågstadielärare men under tiden ändrades skolsystemet så att "rh-klasser" i det närmaste försvann och eleverna började i vanliga klasser. I alla fall blev jag klar med min utbildning och började jobba som lärare. Ett härligt, kreativt arbete och en förmån att få vara med då barn lär sig läsa och skriva. Efterhand vidareutbildade jag mig till speciallärare och några år därefter till specialpedagog för döva och hörselskadade elever eftersom jag kommit att arbeta med denna elevgrupp.Trisha


För några år sedan blev jag engegerad i en specialskola i Indien och där fanns den 11-åriga skolflickan Trisha. Hon är cp-skadad, kan inte gå och hennes tal är svårt att förstå. Trisha är en glad och alert tjej och på skolan får hon både sjukgymnastik samt ridterapi.


Varför finns det inga barnböcker där ett barn med cp-skada får vara huvudperson frågade jag mig själv? Inspirerad av Trisha började jag skriva om den fiktiva flickan Saskia som nu kommit ut som bok på Idus förlag www.idusforlag.se 


Boken heter "Saskia - en tjej som mig".

Maya Jönsson har gjort den fina illustrationen på bokens framsida.


Förslag på frågor till boken hittar du nedanför.

Har du frågor eller funderingar på bokens innehåll?


Skicka gärna mejl till mig.


anne.agardh@gmail.com


Diskussionsfrågor till kapitlen i boken

"Saskia - en tjej som mig"


Kapitel


1. Varför vill inte Saskia åka till skolan?


2. Varför säger inte klasskompisarna något när Moa är dum mot Saskia?


3. Varför tycker Saskia att Antons svar till lekkamraten är bra?


4. Vad tror du farfar tänker när Saskia berättar om skolan?


5. Vad tror du Malin tänker när hon sitter och tittar på Saskia vid matbordet?


6. Varför bråkar de svarta stenarna i Saskias mage?


7. Vad tror du Saskia tänker när hon biter i kudden?


8. Varför vill mamma prata med Saskia?


9. Varför vill läraren prata med Saskia?


10. Varför ändrar sig mamma om kläderna som Saskia vill ha?


11.  Varför vågar Saskia till slut berätta för Moa hur hon känner?


12.  Varför tror du Moa har lite skratt i sina ögon?


13.  Finns det någon ridterapi nära där du bor?


14.  Vad tror du kommer att hända med Saskia om några år?